O nas

Marek

Dunikowski

W DDJM od 1991.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom 1974. W latach 1974-1990 asystent w Instytucie Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1986-87 stypendysta Fullbrighta w University of California, Berkley, USA. W latach 1987 - 1990 pracował jako visiting professor w University of Tennessee, Knoxville, USA.

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich
MPOIA - Małopolska Okręgowa Izba Architektów
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Krakowa i Rotary Club Kraków.

Wojciech

Miecznikowski

W DDJM od 1991.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom 1974.Od 1975 pracował w PK jako asystent w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. W latach 1987 do 1991 - visiting professor w School of Architecture and Planning University of Tennessee w Knoxville, USA. Po powrocie do Polski, kontynuował pracę na Politechnice Krakowskiej do 1994.

SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Jarosław

Kutniowski

W DDJM od 1991.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom 1987. W latach 1987-1993 asystent w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich
MPOIA - Małopolska Okręgowa Izba Architektów

 • BE DDJM WNĘTRZA:

 • Magdalena Baran

 • Dariusz Biały

 • Olga Bielecka

 • Rafał Borkowski

 • Piotr Broszewski

 • Magdalena Buczyńska - Zapała

 • Kamil Cabala

 • Grzegorz Dąbrowski

 • Mateusz Dudek

 • Anna Dziedzic

 • Paweł Görlich

 • Piotr Grabski

 • Sławomir Janas

 • Krzysztof Kliche

 • Jolanta Kołodziejczyk

 • Bartosz Kutniowski

 • Kaja Kwitowska - Szarek

 • Andrzej Lubicz – Lisowski

 • Jakub Mendel

 • Andrzej Nęciński

 • Wojciech Orlewicz

 • Filip Potoczek

 • Magdalena Mroczek - Stachowiak

 • Olimpia Starzycka

 • Barbrara Strukowska

 • Łukasz Tekiela

 • Krzysztof Więcek

 • Michał Woźny

 • Anna Zgadzaj

 • BE DDJM WNĘTRZA:

 • Magdalena Dunikowska

 • Agnieszka Miecznikowska

 • Paulina Kałużna

 • Agata Różycka

 • Edyta Wiśniewska

 • Magdalena Zydroń