Lusławice

Nagroda roku SARP oraz Nagroda SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2012.

Nagroda województwa małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego małopolski.