Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Amerykański Komitet Żydowski (A.J.C.), współpraca Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie